Navigation:  LPF Rekeningkunde 101 > Basiese Rekenkundige beginsels > Balansstaat >

Eienaarsbelang

Previous pageReturn to chapter overview

Eienaarsbelang

Top Previous

Die Eienaarsbelang verteenwoordig die aandeel wat die eienaar(s) alreeds in die onderneming ingeploeg het.

 

Die Eienaarsbelang word ook in u Balansstaat vertoon.

 

'n Eienaarsbelang item word gekrediteer om dit te vermeeder en gedebiteer om dit te verminder.

 

Voorbeeld:

 

BALANSSTAAT:

 

LASTE:

1. Langtermynlaste

      a. Verbande

      b. Lantermynlenings

      c. Huurkope

      d. Produksielenings

2. Bedryfslaste

      a. Handelskrediteure

      b. Kooperasie

      c. Uistaande betalings

      d. Onbetaalde uitgawes

      e. Uitstaande Belasting

      f. Korttermynlenings

3. Eienaarsbelang

      a. Kapitaal

      b. Opgehoopte Wins/verlies

      c. Persoonlike Trekkings

     

 

 

ek